Bác sĩ Lê Thị Giang

Bác sĩ Lê Thị Giang

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Bác sĩ CK1 Lê Thị Giang

Phó Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1999-2005.

Tốt nghiệp " Diplôme Inter-Universitaire de Techniques Avancées en Odontologie 2005-2007."

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2013-2015.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Cấp 1 Răng Hàm Mặt niên khóa 2018-2020.

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 004265/HCM-CCHN do Sở Y Tế TP.HCM cấp ngày 26/11/2012.

Tin tức khác

backtop