Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ CK2 Ngô Vĩnh Phúc

Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh.

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấy ghép Implant  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2011-2012.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2012-2014.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng Mặt  tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. HCM niên khóa 2014-2015.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 2 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2016-2018. Luận án CK2 "Cấy ghép Nha khoa tức thì sau nhổ răng"

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 005390/HCM-CCHN do Sở Y Tế TP.HCM cấp ngày 14/12/2012.

Bác sĩ CK1 Lê Thị Giang

Phó Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1999-2005.

Tốt nghiệp " Diplôme Inter-Universitaire de Techniques Avancées en Odontologie 2005-2007."

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2013-2015.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1 Răng Hàm Mặt niên khóa 2018-2020.

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 004265/HCM-CCHN do Sở Y Tế TP.HCM cấp ngày 26/11/2012

 

Tin tức khác

backtop