Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Bác sĩ chuyên khoa Cấy ghép Implant nhiều năm kinh nghiệm

Bác sĩ CK2 Ngô Vĩnh Phúc, chuyên gia cấy ghép implant trên 20 năm kinh ngiệm.

Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh.

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấy ghép Implant  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2011-2012.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2012-2014.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng Mặt  tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. HCM niên khóa 2014-2015.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 2 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2016-2018.

Bác sĩ Ngô Vĩnh Phúc đã bảo vệ thành công Luận án chuyên khoa cấp 2 "Nghiên cứu kết quả Cấy ghép Nha khoa tức thì sau nhổ răng" sau nhiều năm nghiên cứu và thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.

Tin tức khác

backtop